Analiza numerologiczna

Wykonuję kompletną analizę numerologiczną osoby, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w życiu i osobowości klienta. Numerogram (horoskop numerologiczny) wskazuje aktywne potencjały, mocne i słabe strony, etapy rozwojowe oraz przyczyny problemów życiowych wraz ze wskazówkami ich rozwiązania. Sporządzam numerogramy osobiste, partnerskie oraz skupione na wybranej dziedzinie życia.

Aby zamówić numerogram, należy najpierw skontaktować się ze mną telefonicznie lub mailowo i uzgodnić zakres analizy. Numerogram jest sporządzany w wersji pisemnej, a na życzenie klienta dodatkowo omówiony w czasie osobistego spotkania.