Clearing

a1Clearing to nowa, niezwykle skuteczna metoda odnajdywania i usuwania negatywnych wzorców zapisanych w podświadomości, a sterujących naszym życiem.
Te wzorce, to nieświadome programy niedostatku (ubóstwa), choroby, samotności, lęku, niskiej samooceny, autodestrukcji (niszczenia pozytywnych możliwości) i wiele innych. To także myślenie: „nie jestem dość dobra”; „jestem nieważna”; „jestem gorsza”; „nie zasługuję (nie mam prawa do…)”; „nie mogę się wzbogacić”; „seks jest brudny”; „miłość jest nie dla mnie”, „nie mogę osiągnąć tego, czego pragnę” itp.

Każdy z nas przechowuje w podświadomości wiele takich programów, które blokują nasze szczęście i rozwój.
Wiele technik terapeutycznych skupia się na usuwaniu skutków tych programów, ale nie likwiduje ich przyczyn.
Clearing to precyzyjna i skuteczna technika powrotu do momentu powstania destrukcyjnych programów oraz usuwania ich z podświadomości na poziomie energetycznym, emocjonalnym i mentalnym.
Po oczyszczeniu starego wzorca następuje przebudowa i zakotwiczenie nowego, pozytywnego programu. Technika ta pozwala szybko i skutecznie usuwać programy powstałe w obecnym życiu (głównie w dzieciństwie), odziedziczone jako

mentalne wzorce rodziny, a także programy przeniesione z własnych poprzednich wcieleń jako element negatywnej karmy.

Indywidualna sesja Clearingu trwa 2-3 godziny.