Integracja Duchowa

a3Odnalezienie i utrzymanie trwałego połączenia ze swoją duszą jest jednym z najważniejszych kroków w duchowym przebudzeniu. Jeśli nie wiemy, Kim naprawdę Jesteśmy – będziemy mieć tendencję do rezygnowania z własnej suwerenności i podczepiania się” pod zewnętrzne autorytety.

Nasza dusza jest wielowymiarowa i wielozłożona – jest zbiorem osobowości (wcieleń, form wyrażania się), ze wszystkich czasów i miejsc, gdzie się przejawiła, w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. To, kim jesteśmy w obecnym życiu, to tylko jedna z odsłon duszy, jedna z jej cząstek. Każda z tych cząstek posiada identyczny rdzeń boskiego ducha. Ale ich zewnętrzne osobowości się różnią – zawierają różne doświadczenia i różne porcje wiedzy i mądrości zebranej z danego wcielenia. Energia duszy nie wchodzi cała w jedno wcielenie, jest rozproszona na wszystkie swoje inkarnacje. Niektóre inkarnacje pełne cierpienia i zakończone w traumatyczny sposób powodują oddzielenie danej cząstki od całości naszej Duchowej Istoty i utratę jej energii, wiedzy i potencjałów. Im więcej wcieleń zakończyło się w traumatyczny sposób, tym mniej energii duchowej mamy do dyspozycji w obecnym życiu.
Stąd może się brać powszechne u ludzi poczucie „niekompletności”, „niepełności”, „ograniczoności” i poszukiwanie „więcej siebie”.

Proces Integracji Duchowej polega na wykonaniu serii regresji, które pozwalają połączyć wszystkie nasze osobowości w jedną spójną Istotę Duchową. Dzięki temu dostajemy do dyspozycji wypracowany we wszystkich wcieleniach potencjał: wiedzę, mądrość i siłę naszych innych jaźni. Ponadto uzdrowienie tych inkarnacji, które utknęły w bezczasie ze swoim cierpieniem, pozwala uwolnić się od powstałych w tamtych wcieleniach przyczyn problemów życia obecnego.

Cykl Integracji Duchowej obejmuje przynajmniej 6 sesji regresyjnych, które rozpoczynają proces integrowania duszy. Każda sesja trwa 2-3 godziny.