Psychoterapia

b4Rozwiązywanie problemów emocjonalnych i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami terapii.

Indywidualna sesja psychoterapii trwa 2 godziny.

 

Prowadzę indywidualne sesje psychoterapii, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i wsparcie w trudnych sytuacjach. Stosuję różne metody i techniki terapii. Podstawą rozpoczęcia pracy terapeutycznej jest rozmowa, w czasie której razem z klientem ustalam przyczynę problemu i proponuję sposoby jego rozwiązania.

Rozwiązywanie problemów emocjonalnych wymaga najczęściej podejścia dynamicznego, proponuję więc metody wymagające aktywnego zaangażowania klienta takie, jak bioenergetyczna praca z ciałem, rebirthing, psychodrama, regresja, ustawienia Hellingera, a także techniki dwupunktu (praca z Matrycą Energetyczną) czy NLP.

W swojej praktyce terapeutycznej opieram się na najnowszych osiągnięciach wykorzystujących wiedzę z fizyki kwantowej, transerfingu, neurobiologii czy epigenetyki, łącząc ją z bardziej tradycyjnym podejściem.

Staram się nauczyć klientów umiejętności posługiwania się różnymi technikami terapeutycznymi, aby jak najszybciej stali się samodzielni w rozwiązywaniu swoich problemów i skuteczni w kreowaniu życia zgodnego z własnymi potrzebami i pragnieniami.

Indywidualna sesja psychoterapii trwa 2 godziny.